Kroužky

Zájmové kroužky ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec nejen v rámci Communia 2018/2019

1. stupeň

Kroužek Vyučující Den Hodina
Pohybové hry pro 1.-2. třídu Mgr. Zlata Hlaváčová Pondělí 13.45 - 14.45
Logopedický kroužek Mgr. Michaela Trčová Úterý 13.45 - 14.45
Keramický kroužek     RNDr.Hana Tomášková     

Středa                

13.30 - 15.00    

Výtvarný kroužek  Mgr. Věra Venclíková       Čtvrtek 13.30-14.45
Flétna Mgr. Jana Machovská

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

13.00-13.30

13.15-14.15

13.00-14.00

13.00-14.00

 

2. stupeň

Kroužek                            Vyučující           Den                     Hodina
Keramika pro pokročilé Mgr. Jitka Rytířová Pondělí 14.00 - 15.15
Florbal Mgr. Jan Koš Středa          13.45 - 15.00
Vědět víc Mgr. Hana Dočkalová Středa 13.45 - 14.45
Taneční PaedDr. Irena Richterová Čtvrtek 13.30 - 15.00
Český jazyk s počítačem PaedDr. Irena Richterová

Úterý

Čtvrtek

7.15 - 7.45

7.15 - 7.45

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT