Kroužky

Zájmové kroužky ZŠ Milady Petřkové Velký Týnec v rámci Communia 2019/2020 a další aktivity pro žáky

1. stupeň

Kroužek Vyučující Den Hodina
Výtvarný kroužek (pro 1. třídu) Mgr. Věra Venclíková Středa 12.45 - 13.30
Logopedický kroužek (pro 1. třídu) Mgr. Michaela Trčová Čtvrtek 13.30 - 14.30
Keramika (pro 2. třídu)  RNDr. Hana Tomášková  Středa 12.45 - 13.45
Pohybové hry (pro 3.-4. třídu)  Mgr. Zlata Hlaváčová  Pondělí 14.00 - 14.45
Hra na flétnu Mgr. Jana Machovská

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

13.00 - 13.30

13.00 - 13.30

14.00- 14.30

13.00 - 13.30

13.00 - 13.30

 

2. stupeň

Kroužek                            Vyučující           Den                     Hodina
 Procvičování Čj (pro 9. třídu)  Mgr. Tomáš Jurka  Úterý 12.40 - 13. 25
Florbal Mgr. Jan Koš Středa 13.45 - 15.00
Vědět víc Mgr. Hana Dočkalová Středa 13.45 - 14.30
Hip hop (taneční pro 9. třídu) PaedDr. Irena Richterová Čtvrtek 14.00 - 15.00
Český a anglický jazyk s počítačem PaedDr. Irena Richterová

Úterý

Pátek

7.00 - 7.30

7.00 - 7.30

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT